Khu Dân Cư Thương Mại Phước Thái

0939.555.399

(Phòng Kinh Doanh)