Palm City

Vui lòng liên hệ

Diện tích: 100 m2
Vị trí: An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Loại dự án: , , .

0939.555.399

(Phòng Kinh Doanh)