Sunny Villa Resort Luxury Home

Vui lòng liên hệ

Diện tích: 400 m2
Vị trí: Vịnh biển Hòn Rơm, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận

0939.555.399

(Phòng Kinh Doanh)